top of page

SECURITY

 

Directional Microphone

מיקרופון כיווני, הינו מוצר היודע להבדיל בין הדוברים המוקלטים על פי מיקומם בחדר.

 

המוצר משמש לניתוח חקירות.

 

רגישות הרכיבים במוצר הייתה האתגר הקשה ביותר בתהליך הפיתוח.

 

בסיס המוצר, עשוי כולו חומר גמיש, עבה, על מנת לשכך זעזועים.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page