ADJUSTABLE

בפרויקט זה עוצבו שלושה דגמים שונים להצגת טכנולוגיה חדשה.

שלושת הדגמים תוכננו בצורה שיתאימו הן לשימוש שולחני והן לתלייה על הקיר.

 

בנוסף עוצבו ותוכננו מתקן התצוגה ושקעי קיר ייעודיים.