top of page

ADJUSTABLE

בפרויקט זה עוצבו שלושה דגמים שונים להצגת טכנולוגיה חדשה.

שלושת הדגמים תוכננו בצורה שיתאימו הן לשימוש שולחני והן לתלייה על הקיר.

 

בנוסף עוצבו ותוכננו מתקן התצוגה ושקעי קיר ייעודיים.

 

 

 

 

 

bottom of page