top of page

Innovative airway management solutions

שלב המחקר בפרויקט זה היה ארוך ומעמיק והיווה בסיס יציב לתחילת הפרויקט.

 

תהליך המחקר על המוצר כלל תצפיות בחדרי טיפול נמרץ ובמלחקות פנימיות בבתי החולים; רמב"ם, אסף הרופא ובילינסון.

 

ראיונות עם אחיות, רופאים ואנשי מקצוע נוספים מתוך המערכת הרפואית.

 

מתוך אלו גובשה הסכמה הראשונית למוצר, אשר שמה דגש על תפעול קל, ברור ועם מינימום מקום לטעויות.

 

השפה העיצובית למוצר נבחרה בשיתוף עם המשתמש הסופי- צוות אחיות זומן לפגישה בה הוצגו קונספטים שונים למוצר המייצגים גישות שונות, האחיות בחרו בשפה הידידותית יותר ובצבע הכחול.

 

 

bottom of page